Adres: Prins Bernhardlaan 4, 2271 AC Voorburg

Stichting Bantu ANAK ANAK voor hulp aan Indonesische kinderen

Aandacht voor anderen tijdens (en na) Corona!

10 mei 2020 - Hans Biermans (voorzitter)

Wat leven we in een rare tijd, iedereen moet binnenblijven zoveel hij kan, de 1,5 m economie, etc. Je zou bijna denken, dat er niets ergers bestaat, momenteel! Natuurlijk is het ellendig, dat ouderen ”gevangen” zitten in hun verzorgingshuis, verstoken van hun gelliefden, Natuurlijk is het ellendig, dat mensen hun bedrijf verliezen door de lock-down, of dat mensen daardoor hun baan verliezen! Maar  wij weten ons  in ieder geval  nog ondersteund, ook financieel, door onze overheid. We hebben in ieder geval nog inkomen!

Hoe anders echter is dat in bijv. Indonesia, waar wij met onze stichting BANTU ANAK ANAK  werkzaam zijn. Daar is in het hele land de toeristenindustrie, de kurk waar de hele economie op drijft op vele eilanden, (soms wel voor 80%) volkomen ineen gestort.  In de jaren 2019 en 2020 hebben wij daar o.a. in diverse dessa’s na de grote aardbevingen op Lombok een 100-tal waterfilters kunnen plaatsen. 

Daardoor werden hele dorpen voorzien van goed, gezond EN GOEDKOOP drinkwater. Dat hoefde niet eerst gekookt of ontsmet te worden: nadat het vuile water het filter was gepasseerd, was het volkomen veilig om te drinken.

De producent van deze filters, een Nederlander, Jeroen van Overbeek, is in deze tijd een crowdfunding begonnen, om de armste gezinnen op Bali te voorzien van (gratis) filters. Daardoor besparen deze mensen  veel geld: het water uit die filters is zo’n 30 maal goedkoper, omdat ze nu geen duur flessenwater hoeven te kopen. Ze scheppen het nu gewoon uit de kadi (beek) of uit de geslagen waterputten en hoeven het niet eens te koken, dus ook geen stookkosten of uitstoot van CO2 etc.

Wij ondersteunen deze actie van ganser harte, omdat we de initiatiefnemers kennen en weten, dat zij  betrouwbaar zijn. Bovendien hebben we zelf mogen ervaren  wat het effect is van deze filters. Daarom willen wij die crowdfunding van harte aanbevelen. Voor $20,-- doneert u al een filter, waarmee u een gezien van 4 personen aan hun dagelijkse hoeveelheid veilig drinkwater helpt! U mag dat natuurlijk doen via ons rekeningnummer NL51TRIO0.390.370.493 t.n.v. Stichting BANTU ANAK ANAK te Voorburg, onder vermelding WATERFILTER, maar u kunt ook  rechtstreeks inloggen op de site (met video) http://donorbox.org/clean-water-for-bali.

Wat is er mooier, dan vanuit onze eigen huidige beperkingen toch ook nog mensen die het veel minder hebben te kunnen helpen?