Adres: Prins Bernhardlaan 4, 2271 AC Voorburg

Stichting Bantu ANAK ANAK voor hulp aan Indonesische kinderen

Onze Projecten (Onze Leerlingen)

Onderwijs ter verbetering van leefomstandigheden komt voor ons op de eerste plaats! Veel van onze huidige leerlingen en (ex-) studenten zijn hun Middelbare School opleiding begonnen in Yogyakarta. Zij deden dat aan de Pesantren Wahid Hasyim. Dat is een Islamitische kostschool, waar de leerlingen , naast kennis van de Koran, veel respect wordt bijgebracht voor andere levensovertuigingen. Er worden beslist geen “fundamentalistjes” gekweekt! Zij zijn daar hun opleiding begonnen aan de SMP (Junior Highschool), konden die vervolgen aan de SMA (Senior Highschool) en een aantal van hen stroomden door naar een universitaire opleiding. Deze leerlingen/studenten werden en worden begeleid door onze contactman in Yogyakarta, prof. Dr. Kees de Jong, hoogleraar theologie aan de Christelijke Universiteit UKDW in Yogyakarta. De pagina “Onze Leerlingen” wordt momenteel bijgewerkt met de resultaten van dit jaar. U kunt daar in ieder geval kennis met hen maken. Een foto van Kees de Jong vind u op de pagina “Bestuur en contact”. Een artikel van zijn hand kunt u lezen op de pagina ‘”Uit een rondzendbrief van Kees de Jong” elders op deze website.

Children First is de naam van een opvanghuis voor zwerfkinderen in Yogyakarta, opgericht door de Nederlander Tjibbe Kootstra. Hij was hoofdverpleegkundige in Nederland en maakte een aantal jaren geleden al zijn bezittingen te gelde om in Yogyakarta genoemd opvanghuis te beginnen. Daartoe huurde hij een groot huis om van daaruit een aantal van de jongere zwerfkinderen (tot 16 jaar) te helpen Dat doet hij samen met pak (= meneer) Agus, die de contacten met de autoriteiten onderhoudt en diens vrouw Ibu (=mevrouw) Erlina, die dagelijks enkele tientallen eenvoudige rijstmaaltijden kookt en er daarnaast voor zorgt, dat deze kinderen, wanneer zij komen om te eten, te rusten en zich te douchen, ook schone kleren krijgen. In de loop van de jaren mochten wij hen helpen met o.a. de aanschaf van nieuwe wasmachines, een nieuwe koelkast, een rijststomer voor 10 kg. rijst en konden we af en toe de medicijnenpot “spekken”. Zo droegen we bij aan dit mooie werk ter “verbetering van levensomstandigheden voor kinderen in Indonesia”, de belangrijkste doelstelling, genoemd in onze statuten.

De Brothers of Charity in Indonesia zijn ook zo’n instelling, waarmee we al vele jaren samenwerken. Lieten we als eerste project indertijd een bibliotheekruimte bouwen voor hun scholengemeenschap in Nandan, later volgden een septic tank voor hun “school voor dove leerlingen” in Wonosobo, verbetering van slaapaccomodatie en meubilair voor de eetzaal voor hun “school voor kinderen met een verstandelijke beperking “ in Purworejo, vernieuwing van de daken en plaatsing van glas in de kozijnen van de Junior Highschool in Nandan en konden we ook steun bieden aan hun project KUNCI. Dat is een rehabilitatieprogramma voor jeugdige drugsverslaafden in Yogyakarta. 

Het allernieuwste project, waarmee wij de brothers gaan helpen (medio 2015) is de bouw van een anti-erosie muur rondom hun nieuwe vestiging in Ruteng op het eiland Flores. Daar zijn zij in 2013 een Psychiatrische Instelling begonnen voor voornamelijk jeugdige patienten. Die worden in Indonesia door de bevolking vaak gezien als een “straf van Allah” en nauwelijks verzorgd. Er zijn gevallen bekend, waarbij geesteszieke kinderen werden verstopt of zelfs in eenhok aan de ketting gelegd! Zie ook het artikel over dit onderwerp op de pagina “Laatste Nieuws” .