Adres: Prins Bernhardlaan 4, 2271 AC Voorburg

Stichting Bantu ANAK ANAK voor hulp aan Indonesische kinderen

Jaarverslag v/d Stichting BANTU ANAK ANAK   

Jaarverslag v/d Stichting BANTU ANAK ANAK

RESULTATEN:                                                                                                                        
Ook dit jaar boekten we weer een mooi resultaat; qua inkomsten staan we op plaats 4! De inkomsten van de extra inzamelingsactie voor het door zware aardbevingen getroffen Indonesische eiland Lombok ( € 5500,--) zijn hierbij inbegrepen.We kregen  dit jaar een bedrag binnen van ruim  €17.000,--, een prachtig resultaat. We zijn er ook in geslaagd, niet verder in te teren ; we gaven dit jaar, in tegenstelling tot vorig boekjaar, MINDER uit als er binnenkwam!

Onze donateurs bleven ons ook dit afgelopen jaar weer trouw, waardoor we in totaal ruim € 16.000, aan beurzen en bijdragen konden verstrekken. Wij stelden € 2.000,-- uit onze reserves  beschikbaar voor Lombok, zodat we daar in totaal € 7.500.—aan (nood-)hulp kunnen verstrekken.

We hebben een positief saldo van ruim € 11.000,--. Daarvan is € 6945,-- gereserveerd voor de toegezegde beurzen de komende tijd.

RENCENG MOSE:                                                                                                                    
Na ons bezoek vorig jaar aan het instituut voor psychiatrische patienten op Flores, Renceng Mose, is besloten die instelling de komende jaren te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van max. € 2.000,-- . Dit voor een termijn van uiterlijk 5 jaren, daarna zal de inrichting selfsupporting moeten zijn. De anti-erosiemuur, waarvoor we  enkele jaren geleden een bedrag van € 17.000,-- doneerden, is inmiddels voltooid.                                                                            

NIEUWSBRIEF:                                                                                                              
De tweemaandelijks uitgegeven Nieuwsbrief wordt, blijkens opmerkingen die ons bereiken, met interesse gelezen. Mocht u hem nog niet ontvangen en hem wel graag krijgen, zend dan even een mailtje aan hansbindonesia@gmail.com.

IN MEMORIAM:
Wij kregen dit jaar 3 maal een bericht van overlijden. Onze weldoeners, het bejaarde Voorburgse echtpaar W., dank zij wier hulp wij Renceng Mose in Ruteng, Flores, een gift van € 17.000,-- konden verstrekken, zijn  het afgelopen jaar, enkele maanden na elkaar, overleden.

Eind vorige maand is de oprichter van “Children First” in Yogyakarta, Tjibbe Kootstra, thuis in Friesland overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Tjibbe heeft veel betekend voor de zwerfkinderen in Yogya, die hij in grote aantallen een veilig thuis bood, waar zijn konden eten, slapen, zich wassen en verschonen.
Drie waarlijk nobele mensen zullen wij in de toekomst met veel respect gedenken.  Wij leven mee met die hen liefwaren.        
  
ONZE LEERLINGEN:           
Enkelen van onze studenten studeerden af, trouwden of hebben trouwplannen: Widiyawatiis dit jaar gehuwd en  de voorzitter mocht op 5 mei 2018 haar “graduation” bijwonen. Tisnahad op 15 november jl. zijn tweede “graduation”: enkele jaren geleden behaalde hij zijn Masterschap Islamitisch recht en nu werd hij Master in Familierecht. En hij slaagde CUM LAUDE!!  Junengsihgaat 28 juni 2019 trouwen. Wij zijn dan voor ons jaarlijkse bezoek in Indonesia en zijn uitgenodigd aanwezig te zijn bij het huwelijk Andrislaagde voor zijn diploma aan de Akademi Maritim en heeft nu een mooie baan in de haven van Surabaya. Abriani Astuti blijft goede resultaten geven evenals Derra Nur Anggra en  Koriyah Alfiyah Maudi Astrid Ardaneshwari  neemt niet langer deel aan ons programma.

WEBSITE:      
In de loop van het afgelopen jaar heeft het bestuur besloten, een nieuwe website te laten ontwerpen door een professional. Ongeveer een half jaar geleden hebben we zo iemand gevraagd en aanvankelijk leek e.e.a. goed te verlopen. Toen echter na een aantal maanden nog steeds niets was gepresteerd, ondanks de belofte van resultaat na 3 weken, hebben wij de samenwerking beëindigd. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met een nieuw bedrijf en hebben we goede hoop, dat de nieuwe site binnenkort “ïn de lucht” komt.

BESTUUR:                                                                                                                               Ook dit jaar werd er weer enkele malen vergaderd, soms ten huize van de voorzitter, enkele malen ook telefonisch.

DONATEURS:
Wij zijn heel erg dankbaar, dat onze donateurs ons ook dit jaar weer zo trouw hebben ondersteund.  Zonder hen zouden we onze werkzaamheden moeten staken. Soms zeggen mensen wel eens: “Het is toch maar een druppel op de gloeiende plaat, die hulp van jullie!” Dat klopt!  Maar wij geloven er rotsvast in, dat door elke druppel die plaat iets verder afkoelt, dus blijven we doorgaan met druppelen!

PERIODIEKE SCHENKING:
Graag willen we u nog eens wijzen op de mogelijkheid van een periodieke schenking. Wanneer u daarover een overeenkomst met ons aangaat, kunt u het volledig geschonken bedrag aftrekken van uw belastingaangifte, omdat wij een ANBI-status hebben. Bel ons voor nadere inlichtingen.       
 
Namens de kinderen in Indonesia: TERIMA KASIH BANYAK !!!
Voorburg, December 2018.
Het bestuur van de Stichting BANTU ANAK ANAK
Arnold van Dantzich, secretaris,
Wim Reinking, penningmeester en
Hans Biermans,voorzitter.

Voorburg, 1 december 2018