Adres: Prins Bernhardlaan 4, 2271 AC Voorburg

Stichting Bantu ANAK ANAK voor hulp aan Indonesische kinderen

Hoe is het nu in Lombok?

8 augustus 2019

Waterfilters
Boeken enz. voor de lagere school in Wadon
De Bruiloft van Junengsih en Ferry
Leerlingen

Waterfilters
Na ons vorige bezoek aan het rampgebied na de aardbevingen van 2018 op het Indonesische eiland Lombok, hebben we in juni 2019 dit gebied opnieuw bezocht. Ook nu weer hebben we een Dessa (=dorpje) voorzien van waterfilters, omdat zuiver drinkwater de eerste levensbehoefte is. In Wadon bleek bij ons  bezoek, dat de mensen bijzonder tevreden waren met de waterfilters, die wij ze hadden verstrekt.  Ze werden keurig schoongehouden en waren constant in bedrijf, waarbij men ook deelde met hen, die geen filter hadden.  Dat was voor ons de reden, om ook in de Desa Kerandangan, net aan de andere kant van Senggigi en ook zwaar getroffen door de bevingen, nog een aantal waterfilters te plaatsen. Op Zaterdagavond 22 juni gaf onze steun, toeverlaat en tolk Emo daar een demonstratie , waarna de 26 geselecteerde gezinnen elk een filter kregen. Voorts hebben we er op aangedrongen, dat de wat beter gesitueerden gezamenlijk zouden proberen, meer filters aan te schaffen. Het enthousiasme onder de lokale bevolking was groot.

Zo zet je ‘m in elkaar ...

...geconcentreerde aandacht ... 

... zelf monteren.

Boeken enz. voor de lagere school  in Wadon
Bij ons bezoek aan Wadon, de Desa, die we vorig jaar al aan waterfilters hielpen, bleek dat de Lagere School, die met de bevingen totaal vernield was, met behulp van een buitenlandse organisatie werd herbouwd. Dat gold echter enkel voor de gebouwen! Voor de eveneens vernietigde leermiddelen als boeken, potloden en pennen enz. moest men zelf zorgen. Waar moest men de middelen vandaan halen, waar men de handen nog meer dan vol had aan de heropbouw van het dorp? Daar  werd driftig aan gewerkt, maar het vergde wel elke cent! Wij besloten hulp te verschaffen en kochten met het Hoofd der School, de heer Pak Misbah, voor alle 130 leerlingen nieuwe leerboeken, schriften, schrijfmiddelen, etc. Op dringend verzoek van Pak Misbah schaften we ook voor zowel de leerlingen als de leerkrachten nieuwe slippers aan. Bijna iedereen was haar/zijn schoeisel tijdens de aardbeving kwijtgeraakt en men kwam (noodgedwongen) blootvoets naar school.

Nog steeds is niet al het geld, bijeengebracht in Augustus vorig jaar, besteed en  daarom ga ik binnenkort opnieuw naar Lombok, om het restant te besteden.

Een klein deel van de ingekochte nieuwe leermiddelen ...

Nieuwe slippers voor alle leerlingen ...

De Bruiloft van Junengsih en Ferry
Zo’n 16 jaar geleden was Junengsih de allereerste leerlinge, die wij in ons programma opnamen.  Zij volgde achtereenvolgens SMP, SMA en een Universitair-gelijke opleiding.  Helaas kon zij daarna geen werk vinden op haar vakgebied, zodat zij een andere baan aannam. Nu wilde zij gaan trouwen met “haar” Ferry en zij stond erop, dat Wim en ik daarbij aanwezig zouden zijn. Het huwelijk zou gesloten worden op 28 Juni 2019 in Yogyakarta, met aansluitend een receptie in het gemeenschapshuis van Sidokarto, de wijk, waar Junengsih bij haar “pleegouders” Kees de Jong en Tuti woonde. Enkele dagen later zou e.e.a. nog eens dunnetjes worden overgedaan op het eiland Sumbawa, waar bruidegom Ferry vandaan komt en waar het jonge paar gaat wonen. Zij werd “weggegeven” door haar oom Andri, de jongste broer van Tuti, als mannelijk vertegenwoordiger van de ouderloze Junengsih.  Direct na de huwelijkssluiting knielden Bruid en Bruidegom voor de resp. (pleeg-)ouders, om hen te bedanken voor hun goede zorgen en vergeving te vragen voor gemaakte fouten.  Hierna volgde de receptie, onder de klanken van een Anklung-orkestje, terwijl de inwendige mens kon worden versterkt aan het uitgebreide lopend buffet.

Het was al-met-al een bijzondere belevenis en voor ons een mooie afsluiting van een nuttige en vruchtbare reis naar Indonesia.

Het Bruidspaar, samen met Kees in Tuti in vol ornaat.

Net als  alle familieieden, moesten wij in speciaal vervaardigde overhemden gekleed zijn.

Leerlingen
Natuurlijk hebben we ook onze leerlingen weer bezocht, voor zover we die niet ontmoetten bij Kees en Tuti.  Bij Ibu Susi zagen  we Bima, die binnenkort  na het behalen van zijn SMA diploma muziek wil gaan studeren; Ani, die waarschijnlijk eind van het jaar afstudeert  in de Agricultural Microbiology en zich beraadt op haar verdere plannen en Derra, die zojuist begonnen is aan de Gadjah Mada Universiteit, waar ze Chemical Engeneering gaat studeren.

Mufida, was op dat moment verhinderd, omdat ze midden in de examentijd zit. Zij kwam later met haar tante (die voor haar zorgt, sinds haar moeder overleed) en Ibu Susi naar ons hotel. Zij volgt een 4-jarige opleiding als technisch laborante en loopt momenteel stage in een puskesmas, een soort mini-hospitaal. Na het volgende (derde) studiejaar gaat ze stage lopen in een “echt” ziekenhuis, waarna ze in het vierde jaar haar studie afrondt.

De moeders van resp. Bima, Ani en Derra met daarachter hun kinderen, Wim en Hans.
Ibu Susi staat uiterst rechts.