Adres: Prins Bernhardlaan 4, 2271 AC Voorburg

Stichting Bantu ANAK ANAK voor hulp aan Indonesische kinderen
Hans Biermans voorzitter Stichting BANTU ANAK ANAK

Hans Biermans

Voorzitter

Gepensioneerd, wonend in Voorburg. Bezoekt regelmatig de projecten.

Arnold van Dantzich, secretaris gepensioneerd, wonend te Leiden.

Arnold van Dantzich

Secretaris

Gepensioneerd, wonend te Leiden.

Wim Reinking

Penningmeester

Arts, wonend te Voorburg