Adres: Prins Bernhardlaan 4, 2271 AC Voorburg

Stichting Bantu ANAK ANAK voor hulp aan Indonesische kinderen
Hans Biermans voorzitter Stichting BANTU ANAK ANAK

Hans Biermans

Voorzitter

Gepensioneerd, wonend in Voorburg. Bezoekt regelmatig de projecten.

Arnold van Dantzich, secretaris gepensioneerd, wonend te Leiden.

Arnold van Dantzich

Secretaris

Gepensioneerd, wonend te Leiden.

Wim Reinking

Penningmeester

Arts, wonend te Voorburg

Beloningsbeleid

Er worden binnen de Stichting BANTU ANAK ANAK geen  beloningen verstrekt, noch aan bestuursleden, noch aan vrijwilligers. Slechts onkosten worden tegen overlegging van de originele rekening op verzoek terugbetaald.

Privacybeleid

In de administratie van de Stichting BANTU ANAK ANAK worden de volgende gegevens van onze donateurs genoteerd:

  1. Naam
  2. Adres indien bekend
  3. E-mail adres indien bekend
  4. BSN (Burger Service Nummer), telefoon nummer en geboortedatum bij donateurs, die een overeenkomst voor een periodieke gift hebben ondertekend.

De eerste 3 gegevens worden genoteerd in verband met het toezenden van de rondzendbrieven,  jaarverslaglegging,  etc. en de onder 4. vermelde gegevens op de genoemde overeenkomst.

Geen van deze gegevens wordt op enigerlei wijze gedeeld met derden; de gegevens worden digitaal bewaard.

Wanneer u bezwaar heeft, gelieve u dat schriftelijk te melden aan het secretariaat van de Stichting BANTU ANAK ANAK.