Adres: Prins Bernhardlaan 4, 2271 AC Voorburg

Stichting Bantu ANAK ANAK voor hulp aan Indonesische kinderen

Wordt donateur

Als u een donatie wilt maken aan Stichting BANTU ANAK ANAK kunt u een bedrag overmaken op NL51TRIO 0.390.376.493.

Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)  Wanneer u met ons een overeenkomst voor tenminste 5 jaar afsluit, kunt u elk jaar het gehele bedrag als gift aftrekken van uw belastbaar inkomen. Heeft u interesse? Neem dan s.v.p. contact met ons op, dan sturen wij u het overeenkomstformulier toe.

Contact