wimreinking@live.nl

Adres: Prins Bernhardlaan 4, 2271 AC Voorburg

Stichting Bantu ANAK ANAK voor hulp aan Indonesische kinderen

Nieuwsoverzicht

WE GAAN STOPPEN

Brief aan donateurs

Maart 2024 - stichting BANTU ANAK ANAK worden opgeheven na ruim 21 jaar - Wim Reinking

Laatste bericht van het bestuur. 

Zoals al in het jaarverslag 2023 is vermeld zal de stichting BANTU ANAK ANAK worden opgeheven na ruim 21 jaar.  

Daartoe heeft het bestuur een besluit vastgelegd in de notulen van de vergadering van 19 maart 2024. Diverse formulieren worden ingevuld en verzonden, bijvoorbeeld naar de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. De datum van daadwerkelijke opheffing is naar verwachting 1 juni 2024.  

Het bestuur dankt alle donateurs van harte voor de jarenlange steun. In de herinnering blijven de blije Indonesische leerlingen en studenten.  

Bij vragen kunt u contact opnemen met het bestuur.  

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,  
Wim Reinking, penningmeester 

Telefoon nummer = 070 3000780 
Email adres = wimreinking@live.nl 

REKENING EN VERANTWOORDING

Hans Biermans voorzitter Stichting BANTU ANAK ANAK

Brief aan donateurs

December 2023 - Arnold van Dantzich, secretaris, en Wim Reinking, penningmeester

Zoals u in de brief bij het jaarverslag over 2022 heeft kunnen lezen, was de voorzitter Hans Biermans ernstig ziek. Hij is eind december 2022 overleden. Met hart en ziel heeft hij zich 20 jaar ingezet voor de stichting BANTU ANAK ANAK, waarvoor wij hem heel hartelijk danken. 

Lees brief

Onze reis naar Indonesia van 7 mei tot 24 juni 2022 

25 juli 2022 Hans Biermans, voorzitter en Wim Reinking, penningmeester van de Stichting BANTU ANAK ANAK, Voorburg

Drie jaar geleden konden we voor het laatst naar Indonesia. Covid-19 gooide daarna onze planning totaal omver. Maar dit jaar konden we eindelijk weer gaan en we hebben die gelegenheid onmiddellijk aangegrepen!  In totaal hebben we deze reis zo’n € 11.000,-- mogen doneren. Een groot deel daarvan bestaat uit beurzen voor het eerste semester van onze leerlingen en studenten.

Reisverslag

Mufidah is cum laude geslaagd

25 november 2021 - Mufidah

Van Mufidah, onze studente uit Yogyakarta kregen we bericht, dat zij recent CUM LAUDE geslaagd is. Hieronder haar brief. 
Hallo meneer Hans,
Hoe gaat het met u? Ik hoop dat het altijd goed met u en je familie gaat. Ik wil de u, de heer Wim en alle medewerkers van "BANTU ANAK ANAK" bedanken. Nu heb ik mijn opleiding afgerond en had ik in oktober de diploma-uitreiking. Ik ben de stichting "BANTU ANAK ANAK", en u allen zeer dankbaar dat ik door jullie motivatie mijn opleiding goed heb kunnen afronden en een predikaat cum laude heb kunnen behalen. Omdat er afgelopen februari een opleidingsmogelijkheid was, werd ik vaak gevraagd om parttime te werken in een ziekenhuis in Yogyakarta. En afgelopen augustus werd ik officieel medisch werker in het laboratoriumveld van het ziekenhuis, omdat er momenteel een zeer groot tekort aan personeel was om COVID-19-gevallen het hoofd te bieden. Nu met mijn beroep dat ik doe, hoop ik dat ik veel mensen kan helpen en nuttig kan zijn. 

Dank u meneer Hans, ik hoop dat we elkaar snel kunnen ontmoeten. Hartelijke groeten, ook aan de heer Wim 

Mufidah

Ook wij hopen, dat zij haar steentje kan bijdragen aan de verbetering van de zorg in Indonesia!

Wat leerlingen en hun ouders aan ons schrijven! 

25 november 2021 - Hans Biermans (voorzitter), Kaart van Indonesia bron

“ … Thank you for your help it is very usefull in this situation ….” -- Bion Sugiono Lombok

“ … Thank you … we will spend it just for what we really need … “ … I cannot talk anymore ..” -- mran Rosyidi Lombok

“ … many thanks to you and the foundation for helping my family . Its impossible to find a job now …” -- Nyoman Widana Bali

“… This is in this times the light that shines brightly through the darkness. Once I recieved the announcement I read it in front of my parents and they instantly burst in happy tears …” -- Vina Java

“… Last August (2021) I officially became a medical worker in the laboratory field at the hospital because at that time medical personnel were very short of personnel to cope COVID-19 cases. Now with my profession I am doing, I hope I can help to be usefull to many people …” -- Mufidah, Yogyakarta, Java

Brief van Devita Ningsih  (16 jaar)

7 januari 2021 - Devita Ningsih (leerling)

Zij woont op West-Java in een desa (kleine woongemeenschap) en volgt een soort VMBO-onderwijs.
Hallo meneer Hans en meneer Wim,
Hoe gaat het met u?
Ik wens toe goede Kerst en nieuwjaar voor U.
Moge u steeds een goede gezondheid gegeven worden.
Ik ben Devita Ningsih, 2e kind van Pade Ego Budi Deni, wij zijn met 3 kinderen. 
Mijn moeder’s bezigheden zijn verkopen van koek (kue seiguan) vanuit huis, wij kinderen helpen soms.
Mijn vader werkt als chauffeur; maar met de huidige omstandigheden met de plaag van Covid 19 vertrekt mijn vader zelden, omdat de mensen bang zijn om besmet te raken. Terwijl alle kosten van levensonderhoud ook doorgaan.
Soms wil ik de last van mijn ouders verminderen, maar op dit moment kan ik nog niets, omdat ik nog niet geslaagd ben voor de school.
Dit, meneer Hans en meneer Wim, is het leven van mijn kleine familie in deze tijd. Ik leer nog steeds online en niet van aangezicht tot aangezicht. 

w.g. Devita Ningsih

Waterfilters nu ook te koop in Nederland!

8 december 2020 - Hans Biermans (voorzitter)

Sedert enige jaren verstrekken wij via onze Stichting BANTU ANAK ANAK gratis waterfilters van NAZAVA aan arme gezinnen in Indonesia. Die zuiveren water, wat eigenlijk niet geschikt is voor consumptie, in ABSOLUUT VEILIG drinkwater. Deze filters hebben een doorlaat van slechts 0,02 mu (micron) Dat is vele  malen kleiner als de  hier boven beschreven micro-plastics.

Deze filters kunnen wij nu ook in beperkte mate in Nederland aanbieden. U kunt deze bij ons bestellen door betaling van slechts € 30,-- per stuk.
Meer lezen

WATERFILTERACTIE

16 juni 2020 - Hans Biermans 

Op 10 mei 2020 startten wij een crowdfunding actie voor waterfilters op Bali en Lombok door het verzenden van een “(geen) REISVERSLAG” aan alle geïnteresseerden in ons werk in Indonesia. We plaatsten dat ook op deze website. Meer lezen

Aandacht voor anderen tijdens (en na) Corona!

10 mei 2020 - Hans Biermans 

Wat leven we in een rare tijd, iedereen moet binnenblijven zoveel hij kan, de 1,5 m economie, etc. Je zou bijna denken, dat er niets ergers bestaat, momenteel! Natuurlijk is het ellendig, dat ouderen ”gevangen” zitten in hun verzorgingshuis, verstoken van hun gelliefden, Natuurlijk is het ellendig, dat mensen hun bedrijf verliezen door de lock-down, of dat mensen daardoor hun baan verliezen! Maar wij weten ons  in ieder geval  nog ondersteund, ook financieel, door onze overheid. We hebben in ieder geval nog inkomen!
Meer lezen

LOMBOK tijdens mijn 2e bezoek aan Indonesia van 10-22 okt. 2019

8 november 2019 - Hans Biermans

Tijdens dit bezoek kon ik het laatste restant van de geldinzameling in 2018, nog Rp. 45.000.000,-- (zo’n € 3.000,--) besteden. Ik schrok erg van de huidige situatie. Omdat de vergoedingen voor de schade, die door de regering worden verstrekt, aan de eigenaars worden uitgekeerd, vissen de meeste huurders van woningen achter het net. Met eigen ogen zag ik hoe de, tot de aardbeving redelijk welvarende, zilversmid Rossier, die zowel zijn woning als zijn winkelpand/werkplaats huurde, in één slag alles kwijt was: woning, winkel en dus ook werk! Hij had zijn zaak in het toeristische Senggigi, maar in de halverwege een berg gelegen desa, waar hij woont, komen geen toeristen. Hij woont nu tussen dekzeilen en triplexplaten!
Op de foto links: Rossier en echtgenote tussen de weinige spulletjes, die gered werden.

In een wat noordelijk van Senggigi gelegen desa vonden we een school, die ook helemaal verwoest was. De gebouwen voor deze Senior Highschool werden herbouwd dankzij een Deense Stichting, maar….. ook alle leermiddelen waren verdwenen onder de puinhopen. Wij konden hulp bieden en kochten in overleg met de leerkrachten, bij een grote boekhandel, Gramedis, voor de 168 leerlingen nieuwe boeken. We kwamen net uit met het geld! Hiermee is dus al het geld, dat we binnenhaalden voor Lombok, nuttig besteed!

Hans Biermans voorzitter Stichting BANTU ANAK ANAK

Hartelijk welkom op de geheel vernieuwde website van onze Stichting BANTU ANAK ANAK ! 

18 december 2018 - Hans Biermans 

Na enkele jaren van (bijna) stilstand zijn wij weer blij en trots, u  nu deze fraaie site aan te kunnen bieden. Onze springlevende Stichting krijgt hiermee opnieuw een boost. In de toekomst ... 

Meer lezen

Het project “Renceng Mose” op Flores.

8 december 2018 - Hans Biermans

Op het Indonesische eiland Flores zijn de Brothers of Charity, met wie wij veel samenwerken, enkele jaren geleden  een rehabilitatieproject begonnen voor jeugdige psychiatrische patienten. De naam van het project is “Renceng Mose”, wat in de lokale taal betekent: “Huis van vrienden”.

Meer lezen
Aardbeving op LOMBOK

LOMBOK na de aardbevingen

1 november 2018 - Hans Biermans

Van 7-17 sept. 2018 was ik op Lombok om daar wat (nood-)hulp te bieden. Daartoe had ik een substantieel bedrag aan euro’s bij me. In eerste instantie heb ik wat rondgekeken en een werkgroep gevormd, samen met een Nederlands echtpaar. Zij verblijven semi-permanent op het eiland. In de groep nam ik ook op Imran Rosyidi (Emo) als tolk.

Meer lezen

Hoe is het nu in Lombok?

8 augustus 2019 - Hans Biermans

Na ons vorige bezoek aan het rampgebied na de aardbevingen van 2018 op het Indonesische eiland Lombok, hebben we in juni 2019 dit gebied opnieuw bezocht. Ook nu weer hebben we een Dessa (=dorpje) voorzien van waterfilters, omdat zuiver drinkwater de eerste levensbehoefte is...

Meer lezen

Kerstkaarten uit Indonesië

10 december 2018 - Hans Biermans

Tijdens onze bezoeken aan Indonesië vonden wij mooie gebatikte (kerst-)kaarten. Wij vermoedden, dat we deze wel kwijt zouden raken in Nederland. De meeropbrengst zou dan een mooie aanvulling zijn van onze kas, die -mede door de actie "Water voor Jasinga" (zie elders op deze site) - aardig leeg was geworden.

Meer lezen

Grote schenking

22 november 2018

Aan het begin van het nieuwe boekjaar (1028-2019) kregen wij te horen dat, een half jaar na het overlijden van haar echtgenoot, ook mevr. W. was overleden.
Zij schonken ons enkele jaren geleden € 17.000,-- voor het bouwen van de anti-erosie muur bij ons project “Renceng Mose”. Nu blijkt, dat zij ons in hun testament ook nog eens een substantieel bedrag hebben nagelaten. Door dit bedrag zullen wij in staat zijn, enkele veel belovende leerlingen verder te ondersteunen bij eventuele verdere studies na het behalen van hun masters. Wij zijn onze weldoeners erg dankbaar en blij, dat wij op deze manier ons zo noodzakelijke werk in Indonesia verder kunnen voortzetten.