Adres: Prins Bernhardlaan 4, 2271 AC Voorburg

Stichting Bantu ANAK ANAK voor hulp aan Indonesische kinderen

Foto: De eerste filters worden door Jeroen van Overbeek (op de foto links) overhandigd. Allemaal blije gezichten!

WATERFILTERACTIE

16 juni 2020 - Hans Biermans (voorzitter)

Op 10 mei 2020 startten wij een crowdfunding actie voor waterfilters op Bali en Lombok door het verzenden van een “(geen) REISVERSLAG” aan alle geïnteresseerden in ons werk in Indonesia. We plaatsten dat ook op deze website.

Hieronder een vervolgbericht.

Enkele dagen geleden heeft Wim Reinking, onze penningmeester, een eerste bedrag overgemaakt van € 3.340,-- . Dit bedrag is goed voor tenminste 178 filters, waarmee evenveel gezinnen blij worden gemaakt.  Dat is natuurlijk een geweldig resultaat, maar er is nog zoveel meer nodig! 

Wij gaan dan ook door met deze actie voor gratis waterfilters. U ook, hopen wij!

De situatie in Indonesia is nog steeds heel slecht. 

Waar wij hier in Nederland de maatregelen beetje-bij-beetje kunnen versoepelen, leeft men daar nog in een volledige lock-down. Daardoor is het toerisme totaal stilgevallen en voor met name Bali en Lombok betekent dat: geen toeristen? Geen inkomen! En de talloze mensen, die een restaurantje of souvenirwinkel runnen, met een gehuurde auto toeristen rondleiden, enz. kunnen daardoor de huur niet meer betalen. Daardoor raken ze het pandje, waar ze hun bedrijf uitoefenen, of hun gehuurde auto kwijt. Gevolg: geen inkomsten meer! Naast besparing op de kosten van duur drinkwater heeft dan het (gratis) krijgen van een waterfilter ook nog een enorm psychologisch effect: men ervaart, dat zij niet worden vergeten, dat er andere mensen zijn, die zich (hoe gering misschien ook) hun lot aantrekken. En dan: wij kunnen toch over het algemeen dat beetje geld wel missen? Dus waarom niet fluks de pen gepakt en een bedrag van € 20,-- (meer mag natuurlijk ook!) overgemaakt op rekening NL51TRIO 0 390 376 493 t.n.v. Stichting BANTU ANAK ANAK te Voorburg onder vermelding van WATERFILTERS.

Namens alle mensen in Indonesia, die daardoor een waterfilter krijgen zeggen wij TERIMA KASIH BANYAK! (heel hartelijk dank!)

Bestuur BANTU ANAK ANAK.

Aandacht voor anderen tijdens (en na) Corona!

10 mei 2020 - Hans Biermans (voorzitter)

Wat leven we in een rare tijd, iedereen moet binnenblijven zoveel hij kan, de 1,5 m economie, etc. Je zou bijna denken, dat er niets ergers bestaat, momenteel! Natuurlijk is het ellendig, dat ouderen ”gevangen” zitten in hun verzorgingshuis, verstoken van hun gelliefden, Natuurlijk is het ellendig, dat mensen hun bedrijf verliezen door de lock-down, of dat mensen daardoor hun baan verliezen! Maar wij weten ons  in ieder geval  nog ondersteund, ook financieel, door onze overheid. We hebben in ieder geval nog inkomen!
Meer lezen

LOMBOK tijdens mijn 2e bezoek aan Indonesia van 10-22 okt. 2019

8 november 2019 - Hans Biermans

Tijdens dit bezoek kon ik het laatste restant van de geldinzameling in 2018, nog Rp. 45.000.000,-- (zo’n € 3.000,--) besteden. Ik schrok erg van de huidige situatie. Omdat de vergoedingen voor de schade, die door de regering worden verstrekt, aan de eigenaars worden uitgekeerd, vissen de meeste huurders van woningen achter het net. Met eigen ogen zag ik hoe de, tot de aardbeving redelijk welvarende, zilversmid Rossier, die zowel zijn woning als zijn winkelpand/werkplaats huurde, in één slag alles kwijt was: woning, winkel en dus ook werk! Hij had zijn zaak in het toeristische Senggigi, maar in de halverwege een berg gelegen desa, waar hij woont, komen geen toeristen. Hij woont nu tussen dekzeilen en triplexplaten!
Op de foto links: Rossier en echtgenote tussen de weinige spulletjes, die gered werden.

In een wat noordelijk van Senggigi gelegen desa vonden we een school, die ook helemaal verwoest was. De gebouwen voor deze Senior Highschool werden herbouwd dankzij een Deense Stichting, maar….. ook alle leermiddelen waren verdwenen onder de puinhopen. Wij konden hulp bieden en kochten in overleg met de leerkrachten, bij een grote boekhandel, Gramedis, voor de 168 leerlingen nieuwe boeken. We kwamen net uit met het geld! Hiermee is dus al het geld, dat we binnenhaalden voor Lombok, nuttig besteed!

Hans Biermans voorzitter Stichting BANTU ANAK ANAK

Hartelijk welkom op de geheel vernieuwde website van onze Stichting BANTU ANAK ANAK ! 

18 december 2018 - Hans Biermans 

Na enkele jaren van (bijna) stilstand zijn wij weer blij en trots, u  nu deze fraaie site aan te kunnen bieden. Onze springlevende Stichting krijgt hiermee opnieuw een boost. In de toekomst ... 

Meer lezen

Het project “Renceng Mose” op Flores.

8 december 2018 - Hans Biermans

Op het Indonesische eiland Flores zijn de Brothers of Charity, met wie wij veel samenwerken, enkele jaren geleden  een rehabilitatieproject begonnen voor jeugdige psychiatrische patienten. De naam van het project is “Renceng Mose”, wat in de lokale taal betekent: “Huis van vrienden”.

Meer lezen
Aardbeving op LOMBOK

LOMBOK na de aardbevingen

1 november 2018 - Hans Biermans

Van 7-17 sept. 2018 was ik op Lombok om daar wat (nood-)hulp te bieden. Daartoe had ik een substantieel bedrag aan euro’s bij me. In eerste instantie heb ik wat rondgekeken en een werkgroep gevormd, samen met een Nederlands echtpaar. Zij verblijven semi-permanent op het eiland. In de groep nam ik ook op Imran Rosyidi (Emo) als tolk.

Meer lezen

Hoe is het nu in Lombok?

8 augustus 2019 - Hans Biermans

Na ons vorige bezoek aan het rampgebied na de aardbevingen van 2018 op het Indonesische eiland Lombok, hebben we in juni 2019 dit gebied opnieuw bezocht. Ook nu weer hebben we een Dessa (=dorpje) voorzien van waterfilters, omdat zuiver drinkwater de eerste levensbehoefte is...

Meer lezen

Kerstkaarten uit Indonesië

10 december 2018 - Hans Biermans

Tijdens onze bezoeken aan Indonesië vonden wij mooie gebatikte (kerst-)kaarten. Wij vermoedden, dat we deze wel kwijt zouden raken in Nederland. De meeropbrengst zou dan een mooie aanvulling zijn van onze kas, die -mede door de actie "Water voor Jasinga" (zie elders op deze site) - aardig leeg was geworden.

Meer lezen

Grote schenking

22 november 2018

Aan het begin van het nieuwe boekjaar (1028-2019) kregen wij te horen dat, een half jaar na het overlijden van haar echtgenoot, ook mevr. W. was overleden.
Zij schonken ons enkele jaren geleden € 17.000,-- voor het bouwen van de anti-erosie muur bij ons project “Renceng Mose”. Nu blijkt, dat zij ons in hun testament ook nog eens een substantieel bedrag hebben nagelaten. Door dit bedrag zullen wij in staat zijn, enkele veel belovende leerlingen verder te ondersteunen bij eventuele verdere studies na het behalen van hun masters. Wij zijn onze weldoeners erg dankbaar en blij, dat wij op deze manier ons zo noodzakelijke werk in Indonesia verder kunnen voortzetten.